top of page

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ VE BU AMAÇLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Yedi On Beş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve planlama yapılması, ürün ve hizmetlere yönelik özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi amaçları dahilinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve pazarlama bilgileri kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen toplama yöntemleri ve hukuk sebepler ile işlenmesine; Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlar ile yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına; Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde belirtilen sürelerce saklanmasına; 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, tarafıma SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer ileti gönderilmesine rıza gösteriyor, gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğimi veya hiçbir gerekçe göstermeksizin istediğim her zaman İYS aracılığı ile veya Yedi On Beş’ten tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğimi, bu hususta gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı kabul ediyorum.

bottom of page